49 người chết, mất tích do bão số 12

49 người chết, mất tích do bão số 12

Nỗ lực khắc phục thiệt hại cơn bão số 12

Nỗ lực khắc phục thiệt hại cơn bão số 12

Thiệt hại 'khủng khiếp' bão Damrey: 47 người chết, mất tích, 40 000 nhà tốc mái

Thiệt hại 'khủng khiếp' bão Damrey: 47 người chết, mất tích, 40 000 nhà tốc mái

Số liệu về bão số 12 cần chính xác, tránh gây hoang mang

Số liệu về bão số 12 cần chính xác, tránh gây hoang mang

Bão số 12 khiến 20 người chết, 17 người mất tích, 24.286 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng

Bão số 12 khiến 20 người chết, 17 người mất tích, 24.286 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng

Bão Damrey làm 20 người chết, 17 người mất tích

Bão Damrey làm 20 người chết, 17 người mất tích

Ít nhất 20 thiệt mạng, 17 người mất tích vì bão Damrey

Ít nhất 20 thiệt mạng, 17 người mất tích vì bão Damrey

Tổng hợp thiệt hại do bão số 12: 20 người chết, 17 người mất tích, 24.286 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng

Tổng hợp thiệt hại do bão số 12: 20 người chết, 17 người mất tích, 24.286 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng

Ít nhất 37 người tử vong và mất tích vì bão số 12

Ít nhất 37 người tử vong và mất tích vì bão số 12