Tấm Huy chương Vàng để đời của đô cử Hoàng Thị Duyên

Tấm Huy chương Vàng để đời của đô cử Hoàng Thị Duyên

Ngay trước thềm SEA Games 30, Hoàng Thị Duyên đã được lãnh đạo đội cử tạ Việt Nam Đỗ Đình Kháng 'quy hoạch'...