Nắng nóng đã làm thay đổi định nghĩa về 'nghèo năng lượng'

Nắng nóng đã làm thay đổi định nghĩa về 'nghèo năng lượng'

'Nghèo năng lượng' trước đây được định nghĩa là những người không có khả năng mua máy sưởi, song khái niệm...