WB có thể huy động 150 triệu USD phát triển ngành năng lượng tại Việt Nam

WB có thể huy động 150 triệu USD phát triển ngành năng lượng tại Việt Nam

Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, WB có thể huy động đến 150 triệu USD nguồn...
Ngân hàng Thế giới đánh giá cao nỗ lực của ngành Công Thương trong phát triển năng lượng

Ngân hàng Thế giới đánh giá cao nỗ lực của ngành Công Thương trong phát triển năng lượng

Khuyến nghị cải cách giúp Việt Nam gặt hái đầy đủ lợi ích từ EVFTA

Khuyến nghị cải cách giúp Việt Nam gặt hái đầy đủ lợi ích từ EVFTA

Dự án FIRST: Đòn bẩy đổi mới sáng tạo

Dự án FIRST: Đòn bẩy đổi mới sáng tạo

Dự án FIRST tạo nền móng cho tương lai đổi mới sáng tạo Việt Nam

Dự án FIRST tạo nền móng cho tương lai đổi mới sáng tạo Việt Nam

Tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Gần 80 doanh nghiệp tư nhân đầu tư gần 400 tỷ đồng từ dự án FIRST

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp - viện - trường

Chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần đặc biệt chú trọng cải cách giáo dục bậc đại học

TP.HCM chốt phương án giải quyết vụ kiện triệu USD

Hóa giải lùm xùm quanh gói thầu 307 triệu USD

Ngoại giao thời 4.0 dưới góc nhìn IT

50% đóng góp của giảm nghèo là từ tăng tiền lương