Brad Pitt say đắm nữ giáo sư xinh đẹp và tài giỏi Neri Oxman

Brad Pitt say đắm nữ giáo sư xinh đẹp và tài giỏi Neri Oxman

Vì sao Brad Pitt và George Clooney chọn quen phụ nữ siêu thông minh?

Vì sao Brad Pitt và George Clooney chọn quen phụ nữ siêu thông minh?

Lộ ảnh Brad Pitt bên 'bạn gái tin đồn' kém 12 tuổi

Lộ ảnh Brad Pitt bên 'bạn gái tin đồn' kém 12 tuổi

9 điều cần biết về người mới của Brad Pitt

9 điều cần biết về người mới của Brad Pitt

Bằng chứng Brad Pitt bí mật qua lại với nữ kiến trúc sư được 6 tháng

Bằng chứng Brad Pitt bí mật qua lại với nữ kiến trúc sư được 6 tháng

Brad Pitt hẹn hò nữ giáo sư 6 tháng qua?

Brad Pitt hẹn hò nữ giáo sư 6 tháng qua?

Brad Pitt đã hẹn hò với tình mới Neri Oxman đã hơn sáu tháng

Brad Pitt đã hẹn hò với tình mới Neri Oxman đã hơn sáu tháng

Người tình mới của Brad Pitt là ai?

Người tình mới của Brad Pitt là ai?