Bệnh viện E cứu sống bệnh nhân người nước ngoài hôn mê sâu

Bệnh viện E cứu sống bệnh nhân người nước ngoài hôn mê sâu

Thầy giáo nước ngoài nằm bất tỉnh bên đường được cứu kịp thời

Thầy giáo nước ngoài nằm bất tỉnh bên đường được cứu kịp thời

Cứu sống một người đàn ông nước ngoài nằm hôn mê bên lề đường

Cứu sống một người đàn ông nước ngoài nằm hôn mê bên lề đường

Người nước ngoài tai nạn nguy kịch, hôn mê nằm lề đường được cấp cứu thành công

Người nước ngoài tai nạn nguy kịch, hôn mê nằm lề đường được cấp cứu thành công

Cứu sống tình nguyện viên nước ngoài bị hôn mê sâu do tai nạn

Cứu sống tình nguyện viên nước ngoài bị hôn mê sâu do tai nạn

Người nước ngoài chấn thương sọ não, hôn mê bên lề đường may mắn được cứu sống

Người nước ngoài chấn thương sọ não, hôn mê bên lề đường may mắn được cứu sống

Cứu sống ông Tây hôn mê nằm bên lề đường

Cứu sống ông Tây hôn mê nằm bên lề đường