TP.HCM lần đầu có hội sách riêng cho trẻ em

TP.HCM lần đầu có hội sách riêng cho trẻ em

TP. HCM đã tổ chức nhiều hội sách, nhưng đây là lần đầu tiên có một hội sách dành riêng cho các em thiếu...