IoT và ERP sẽ trở thành 'Bộ đôi sức mạnh'

IoT và ERP sẽ trở thành 'Bộ đôi sức mạnh'

Microsoft Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Microsoft Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Sau hơn 4 tháng, Microsoft Việt Nam lại 'thay' sếp

Sau hơn 4 tháng, Microsoft Việt Nam lại 'thay' sếp

Microsoft Việt Nam có Tổng giám đốc người Việt

Microsoft Việt Nam có Tổng giám đốc người Việt

Microsoft Việt Nam bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc

Microsoft Việt Nam bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc

Những CEO công nghệ Việt 'nhảy việc' trong năm 2017

Những CEO công nghệ Việt 'nhảy việc' trong năm 2017

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ra mắt Sàn tri thức Novelind

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ra mắt Sàn tri thức Novelind

Đại học đầu tiên đẩy mạnh nghiên cứu - đào tạo - sản xuất

Đại học đầu tiên đẩy mạnh nghiên cứu - đào tạo - sản xuất