Kia Optima 2019 bản cải tiến cập bến Việt Nam

Kia Optima 2019 bản cải tiến cập bến Việt Nam

Chi tiết xe Kia Optima 2019 'chốt giá' từ 947 triệu đồng

Chi tiết xe Kia Optima 2019 'chốt giá' từ 947 triệu đồng

Kia Optima 2019 chính thức mở bán, giá từ 947 triệu đồng

Kia Optima 2019 chính thức mở bán, giá từ 947 triệu đồng

Kia Optima 2019 mở bán tại Anh quốc, giá từ 667 triệu đồng

Kia Optima 2019 mở bán tại Anh quốc, giá từ 667 triệu đồng

Kia Optima 2019 được nâng cấp, giá từ 28.822 USD

Kia Optima 2019 được nâng cấp, giá từ 28.822 USD

Kia Optima 2019 ra mắt tại châu Âu với động cơ hoàn toàn mới

Kia Optima 2019 ra mắt tại châu Âu với động cơ hoàn toàn mới

Ra mắt xe Kia Optima 2019 bản wagon nâng cấp mới

Ra mắt xe Kia Optima 2019 bản wagon nâng cấp mới

Kia Optima 2019 ra mắt tại châu Âu với động cơ hoàn toàn mới

Kia Optima 2019 ra mắt tại châu Âu với động cơ hoàn toàn mới

Kia Optima 2019 bản wagon nâng cấp công nghệ

Kia Optima 2019 bản wagon nâng cấp công nghệ

Kia Optima 2019 cải tiến thiết kế nội, ngoại thất

Kia Optima 2019 cải tiến thiết kế nội, ngoại thất

Kia Optima 2019 vừa xuất hiện có gì khác biệt?

Kia Optima 2019 vừa xuất hiện có gì khác biệt?