Hám lợi hại người, hóa chất pha nước lã thành nước mắm đặc sản

Hám lợi hại người, hóa chất pha nước lã thành nước mắm đặc sản

Sữa dỏm tuồn lên Tây Nguyên

Sữa dỏm tuồn lên Tây Nguyên

Thu giữ hơn 5.000 hộp sữa bột Omega 369 Q10 Alaska không đạt chuẩn

Thu giữ hơn 5.000 hộp sữa bột Omega 369 Q10 Alaska không đạt chuẩn

Đắk Nông: Thu giữ 5.000 hộp sữa bột không đạt chuẩn

Đắk Nông: Thu giữ 5.000 hộp sữa bột không đạt chuẩn

Thu hồi 5.000 hộp sữa Omega chỉ đạt 40% so với chuẩn công bố

Thu hồi 5.000 hộp sữa Omega chỉ đạt 40% so với chuẩn công bố

Hơn 5.000 hộp sữa bột Omega 369 Q10 Alaska bị thu giữ do không đạt chuẩn

Hơn 5.000 hộp sữa bột Omega 369 Q10 Alaska bị thu giữ do không đạt chuẩn

Sữa bột Omega 369 Q10 Alaska: Quảng cáo 'trên trời', dinh dưỡng không đạt chuẩn

Sữa bột Omega 369 Q10 Alaska: Quảng cáo 'trên trời', dinh dưỡng không đạt chuẩn

Thu giữ 5.000 hộp sữa bột Omega 369 Q10 Alaska không đạt chuẩn

Thu giữ 5.000 hộp sữa bột Omega 369 Q10 Alaska không đạt chuẩn

Thu hơn 5.000 hộp sữa bột Omega 369 Q10 Alaska không đạt chuẩn

Thu hơn 5.000 hộp sữa bột Omega 369 Q10 Alaska không đạt chuẩn