Anh có thể mất 1.300 tỷ USD và 7.000 việc làm tài chính vì Brexit

Anh có thể mất 1.300 tỷ USD và 7.000 việc làm tài chính vì Brexit

Khả năng Anh sẽ rời khỏi EU mà không có thỏa thuận ngày càng lớn và các ngân hàng, tổ chức tài chính đang...
Anh loay hoay với EU nhưng mọi cánh cửa đã đóng

Anh loay hoay với EU nhưng mọi cánh cửa đã đóng

Giới lãnh đạo tài chính ở Anh kêu gọi thỏa thuận chuyển tiếp Brexit

Giới lãnh đạo tài chính ở Anh kêu gọi thỏa thuận chuyển tiếp Brexit

Nước Nga cứu nước Anh khỏi sụp đổ vì Brexit?

Nước Nga cứu nước Anh khỏi sụp đổ vì Brexit?

Nghìn tỷ đô đang 'rời bỏ' nước Anh

Nghìn tỷ đô đang 'rời bỏ' nước Anh

1.000 tỷ USD 'rời khỏi' Anh vì Brexit

Nước Anh thất thoát 1 nghìn tỷ USD bởi Brexit

Gần 1.000 tỷ USD tài sản có nguy cơ chuyển từ Anh sang EU do Brexit