Thanh Hóa: Hàng nghìn lít dầu bị rò rỉ ra môi trường

Thanh Hóa: Hàng nghìn lít dầu bị rò rỉ ra môi trường

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thanh Hóa: Hàng nghìn lít dầu bị rò rỉ ra môi trường; Va chạm...