Phía sau tấm Huy chương Đồng tay nghề thế giới

Phía sau tấm Huy chương Đồng tay nghề thế giới

Việt Nam đạt giải cao tại cuộc thi tay nghề thế giới

Việt Nam đạt giải cao tại cuộc thi tay nghề thế giới

Trần Nguyễn Bá Phước - chàng trai đoạt Huy chương Đồng 'World Cup' tay nghề

Trần Nguyễn Bá Phước - chàng trai đoạt Huy chương Đồng 'World Cup' tay nghề

Việt Nam đạt 1 huy chương đồng và 5 chứng chỉ nghề xuất sắc thế giới

Việt Nam đạt 1 huy chương đồng và 5 chứng chỉ nghề xuất sắc thế giới

Việt Nam tiếp tục làm nên chuyện ở cuộc thi tay nghề thế giới

Việt Nam tiếp tục làm nên chuyện ở cuộc thi tay nghề thế giới

Thí sinh Việt Nam giành Huy chương Đồng tại kỳ thi tay nghề thế giới

Thí sinh Việt Nam giành Huy chương Đồng tại kỳ thi tay nghề thế giới

Gặp thí sinh Việt Nam giành Huy chương Đồng Kỳ thi Tay nghề Thế giới

Gặp thí sinh Việt Nam giành Huy chương Đồng Kỳ thi Tay nghề Thế giới

Samsung Việt Nam tự hào góp phần mang lại Huy chương đồng lần thứ 2

Samsung Việt Nam tự hào góp phần mang lại Huy chương đồng lần thứ 2

Việt Nam có 'làm nên chuyện' ở cuộc thi tay nghề thế giới?

Việt Nam có 'làm nên chuyện' ở cuộc thi tay nghề thế giới?

Tự tin đi thi tay nghề thế giới

Tự tin đi thi tay nghề thế giới