MU - Liverpool: Ngày phán quyết

MU - Liverpool: Ngày phán quyết

Sự chú ý của giới hâm mộ bóng đá đổ dồn vào trận 'derby nước Anh' diễn ra cuối tuần giữa Manchester United...