Quân đội Syria thừa thắng xốc tới ở Deir Ezzor

Quân đội Syria thừa thắng xốc tới ở Deir Ezzor

Quân đội Syria ồ ạt dội bão lửa vào pháo đài cuối cùng của IS

Quân đội Syria ồ ạt dội bão lửa vào pháo đài cuối cùng của IS

Syria tăng cường lính đặc nhiệm tới Deir Ezzor chuẩn bị chiến dịch mới chống khủng bố IS

Syria tăng cường lính đặc nhiệm tới Deir Ezzor chuẩn bị chiến dịch mới chống khủng bố IS

Quân đội Syria điều quân rầm rập tới Deir Ezzur, quyết 'sống mái' giành lại Albu

Quân đội Syria điều quân rầm rập tới Deir Ezzur, quyết 'sống mái' giành lại Albu

'Hổ Syria' nghiền nát IS, chiếm liên tiếp 2 quận nội thị Deir Ezzor

Đột nhập loạt khu vực mới giải phóng ở Raqqa-Deir Ezzor

Đột nhập loạt khu vực mới giải phóng ở Raqqa-Deir Ezzor

Đột nhập loạt khu vực mới giải phóng ở Raqqa-Deir Ezzor

Đột nhập loạt khu vực mới giải phóng ở Raqqa-Deir Ezzor

Syria chiếm loạt khu vực ở Deir Ezzor, IS sắp sụp đổ

Syria chiếm loạt khu vực ở Deir Ezzor, IS sắp sụp đổ

Quân đội Syria tấn công Deir Ezzur, loạt chỉ huy IS ôm tiền bỏ chạy

Quân đội Syria tấn công Deir Ezzur, loạt chỉ huy IS ôm tiền bỏ chạy

Quân đội Syria phá nát liền lúc 3 căn cứ IS ở Deir Ezzur

Quân đội Syria phá nát liền lúc 3 căn cứ IS ở Deir Ezzur

Quân đội Syria phá nát liền lúc 3 căn cứ IS ở Deir Ezzur

Quân đội Syria phá nát liền lúc 3 căn cứ IS ở Deir Ezzur

Quân đội Syria tiếp tục tấn công các phòng tuyến của IS ở Deir Ezzur

Quân đội Syria tiếp tục tấn công các phòng tuyến của IS ở Deir Ezzur