Đà Nẵng: Doanh nghiệp muốn hoán đổi đất dự án ven sông Hàn để lấy 'đất vàng'

Đà Nẵng: Doanh nghiệp muốn hoán đổi đất dự án ven sông Hàn để lấy 'đất vàng'

Hoán đổi đất dự án ven sông Hàn: Doanh nghiệp muốn đổi bằng 'đất vàng' Đà Nẵng

Hoán đổi đất dự án ven sông Hàn: Doanh nghiệp muốn đổi bằng 'đất vàng' Đà Nẵng

Ngăn lợi ích nhóm, dành cơ hội cho nhà đầu tư chân chính

Ngăn lợi ích nhóm, dành cơ hội cho nhà đầu tư chân chính

Doanh nghiệp phải chạy theo Đà Nẵng là điều tối kỵ trong thu hút đầu tư

Doanh nghiệp phải chạy theo Đà Nẵng là điều tối kỵ trong thu hút đầu tư

Dự án bên sông Hàn: Bỏ các nhà cao tầng để mở rộng không gian công cộng

Dự án bên sông Hàn: Bỏ các nhà cao tầng để mở rộng không gian công cộng

Đà Nẵng không xây dựng công trình cao tầng trong các dự án ven sông Hàn

Đà Nẵng không xây dựng công trình cao tầng trong các dự án ven sông Hàn

Hoán đổi đất để tăng công viên, bỏ nhà cao tầng tại các dự án ven sông Hàn

Hoán đổi đất để tăng công viên, bỏ nhà cao tầng tại các dự án ven sông Hàn

Hoán đổi đất cho dự án lấn sông Hàn: Vẫn băn khoăn

Hoán đổi đất cho dự án lấn sông Hàn: Vẫn băn khoăn

Đà Nẵng: Bỏ toàn bộ nhà cao tầng tại 2 dự án ven sông Hàn để mở rộng không gian công cộng

Đà Nẵng: Bỏ toàn bộ nhà cao tầng tại 2 dự án ven sông Hàn để mở rộng không gian công cộng

Dự án lấn sông Hàn phải dành vệt 20 mét mặt tiền ven bờ sông cho mục đích công cộng

Dự án lấn sông Hàn phải dành vệt 20 mét mặt tiền ven bờ sông cho mục đích công cộng

Thống nhất bỏ toàn bộ nhà cao tầng tại các dự án lấn sông Hàn

Thống nhất bỏ toàn bộ nhà cao tầng tại các dự án lấn sông Hàn

Đà Nẵng: Điều chỉnh quy hoạch 2 dự án lấn, lấp sông Hàn

Đà Nẵng: Điều chỉnh quy hoạch 2 dự án lấn, lấp sông Hàn

Hoán đổi 20.000 m2 đất để bỏ nhà cao tầng các dự án ven sông Hàn

Hoán đổi 20.000 m2 đất để bỏ nhà cao tầng các dự án ven sông Hàn

Bỏ toàn bộ nhà cao tầng tại 2 dự án lấn sông Hàn

Bỏ toàn bộ nhà cao tầng tại 2 dự án lấn sông Hàn

Điều chỉnh quy hoạch, hoán đổi đất cho dự án lấn sông Hàn xây biệt thự

Điều chỉnh quy hoạch, hoán đổi đất cho dự án lấn sông Hàn xây biệt thự

Đà Nẵng: 2 dự án ven sông Hàn sẽ bỏ nhà cao tầng để làm lối đi bộ, công viên

Đà Nẵng: 2 dự án ven sông Hàn sẽ bỏ nhà cao tầng để làm lối đi bộ, công viên

Đà Nẵng điều chỉnh, hoán đổi đất cho dự án lấn sông Hàn

Đà Nẵng điều chỉnh, hoán đổi đất cho dự án lấn sông Hàn

Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch, bỏ xây nhà cao tầng 2 dự án ven sông Hàn

Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch, bỏ xây nhà cao tầng 2 dự án ven sông Hàn

Đà Nẵng bỏ toàn bộ nhà cao tầng tại 2 dự án ven sông Hàn

Đà Nẵng bỏ toàn bộ nhà cao tầng tại 2 dự án ven sông Hàn

Dự án lấn cửa sông Hàn, Đà Nẵng: Tranh luận 'nảy lửa'

Dự án lấn cửa sông Hàn, Đà Nẵng: Tranh luận 'nảy lửa'

Ông Trần Đình Thiên: Lời nói thẳng tại hội nghị phản biện dự án 'lấn sông Hàn'

Ông Trần Đình Thiên: Lời nói thẳng tại hội nghị phản biện dự án 'lấn sông Hàn'

Đà Nẵng phản biện dự án bên sông Hàn: Thành phố cần giữ được môi trường đầu tư

Đà Nẵng phản biện dự án bên sông Hàn: Thành phố cần giữ được môi trường đầu tư

Đàm phán với nhà đầu tư để quyết định số phận các dự án 'lấn' sông Hàn

Đàm phán với nhà đầu tư để quyết định số phận các dự án 'lấn' sông Hàn