Quang Hải lên tiếng về thông tin sắp sang châu Âu chơi bóng

Quang Hải lên tiếng về thông tin sắp sang châu Âu chơi bóng

Quang Hải lên tiếng về thông tin sắp sang châu Âu chơi bóng

Quang Hải lên tiếng về thông tin sắp sang châu Âu chơi bóng

Quang Hải rời Hà Nội FC để sang châu Âu?

Quang Hải rời Hà Nội FC để sang châu Âu?

Bất chấp phủ nhận, đại diện tại Đức khẳng định muốn mời Quang Hải sang châu Âu thi đấu

Đại diện nước ngoài thuyết phục Quang Hải sang châu Âu

Đại diện nước ngoài thuyết phục Quang Hải sang châu Âu

Quang Hải được chèo kéo sang châu Âu thi đấu?

Quang Hải được chèo kéo sang châu Âu thi đấu?

OHNO 'đại diện' cầu thủ Quang Hải là công ty nào?

OHNO 'đại diện' cầu thủ Quang Hải là công ty nào?

Sau Bùi Tiến Dũng, đến lượt Quang Hải có người 'nhận vơ' làm đại diện

Sau Bùi Tiến Dũng, đến lượt Quang Hải có người 'nhận vơ' làm đại diện

Một công ty nước ngoài mạo nhận là đại diện của Quang Hải?

Một công ty nước ngoài mạo nhận là đại diện của Quang Hải?

Thời cơ tốt cho Quang Hải sang trời Tây

Thời cơ tốt cho Quang Hải sang trời Tây

Quang Hải ngỡ ngàng khi công ty lạ hoắc ở Đức tự nhận đang quản lý

Quang Hải ngỡ ngàng khi công ty lạ hoắc ở Đức tự nhận đang quản lý