Hơn 1.000 người dân tỉnh Thái Nguyên được mổ và cấp phát thuốc miễn phí

Hơn 1.000 người dân tỉnh Thái Nguyên được mổ và cấp phát thuốc miễn phí

Bệnh nhân dị tật bẩm sinh được phẫu thuật chỉnh hình miễn phí ở Thái Nguyên

Bệnh nhân dị tật bẩm sinh được phẫu thuật chỉnh hình miễn phí ở Thái Nguyên

Mang nụ cười Hàn Quốc tới Việt Nam

Mang nụ cười Hàn Quốc tới Việt Nam

Samsung Việt Nam hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 3.000 người dân

Samsung Việt Nam hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 3.000 người dân

Hàng nghìn người được khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí

Hàng nghìn người được khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí

Hàng chục bệnh nhân được phẫu thuật chỉnh hình miễn phí ở Thái Nguyên

Hàng chục bệnh nhân được phẫu thuật chỉnh hình miễn phí ở Thái Nguyên

Hơn 3.000 người được Samsung khám bệnh miễn phí tại tỉnh Thái Nguyên từ năm 2016

Hơn 3.000 người được Samsung khám bệnh miễn phí tại tỉnh Thái Nguyên từ năm 2016