Máy tính của Tổng thống Putin tiềm ẩn 'lỗ hổng' bảo mật

Máy tính của Tổng thống Putin tiềm ẩn 'lỗ hổng' bảo mật

Dường như một số người tại Điện Kremlin đã quên thông báo cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về tầm quan...