Thám hiểm 'hố xanh đại dương Belize'

Thám hiểm 'hố xanh đại dương Belize'

Một nhóm các nhà hải dương học thuộc nhiều quốc gia đang tiến hành thám hiểm 'hố xanh đại dương Belize',...