Tuần hành đòi dân chủ ngay ngày đầu năm tại Hồng Kông

Tuần hành đòi dân chủ ngay ngày đầu năm tại Hồng Kông

Hồng Kông xét xử các thành viên chủ chốt của phong trào Occupy Central

Hồng Kông xét xử các thành viên chủ chốt của phong trào Occupy Central

Hồng Kông chính thức cấm đảng chính trị đòi độc lập

Hồng Kông chính thức cấm đảng chính trị đòi độc lập

Người Hồng Kông biểu tình phản đối cấm đảng ly khai hoạt động

Người Hồng Kông biểu tình phản đối cấm đảng ly khai hoạt động

Phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông lan ra thế giới

Trung Quốc phản đối thế lực nước ngoài ủng hộ biểu tình ở Hồng Kông

Người biểu tình ở Hồng Kông bất chấp hơi cay và dùi cui

Thủ lĩnh phe biểu tình ở Hồng Kông kêu gọi rút lui

Thủ lĩnh phe biểu tình ở Hồng Kông kêu gọi rút lui

Những điều cần biết về biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông

Những điều cần biết về biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông

Cảnh sát Hồng Kông dùng hơi cay giải tán sinh viên

Cảnh sát Hồng Kông dùng hơi cay giải tán sinh viên

Sinh viên Hồng Kông bãi khóa phản đối Bắc Kinh