Dùng nước máy nhiễm dư lượng clo, con người sẽ có vấn đề gì cho sức khỏe?

Dùng nước máy nhiễm dư lượng clo, con người sẽ có vấn đề gì cho sức khỏe?

Một số người dân đang sống tại chung ở Hà Nội hiện đang vô cùng lo lắng cho sức khỏe khi nước máy nhà họ...