Trà Shanam: Sản phẩm OCOP tiêu biểu về đồ uống và thực phẩm Việt Nam

Trà Shanam: Sản phẩm OCOP tiêu biểu về đồ uống và thực phẩm Việt Nam

TP HCM đăng cai diễn đàn quốc tế về HTX

TP HCM đăng cai diễn đàn quốc tế về HTX

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: OCOP là động lực mới phát triển nông thôn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: OCOP là động lực mới phát triển nông thôn

Triển lãm OCOP Việt Nam trở thành Hội chợ ấn tượng nhất ở Đông Nam Á

Triển lãm OCOP Việt Nam trở thành Hội chợ ấn tượng nhất ở Đông Nam Á

Chương trình mỗi xã một sản phẩm đóng góp quan trọng tái cơ cấu nông nghiệp

Chương trình mỗi xã một sản phẩm đóng góp quan trọng tái cơ cấu nông nghiệp

Diễn đàn quốc tế kết nối mạng lưới toàn cầu mỗi xã một sản phẩm

Diễn đàn quốc tế kết nối mạng lưới toàn cầu mỗi xã một sản phẩm

Việt Nam khởi xướng kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu

Việt Nam khởi xướng kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu

Khai diễn Hội chợ quốc tế và Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu

Khai diễn Hội chợ quốc tế và Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu

Hàng chục quốc gia dự triển lãm mỗi xã một sản phẩm tại Việt Nam

Hàng chục quốc gia dự triển lãm mỗi xã một sản phẩm tại Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm OCOP và hội chợ Lifestyle Việt Nam 2019

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm OCOP và hội chợ Lifestyle Việt Nam 2019

Phát triển mạng lưới OCOP toàn cầu

Phát triển mạng lưới OCOP toàn cầu

Hội chợ quốc tế 'Mỗi xã một sản phẩm' sắp diễn ra tại TP.HCM

Hội chợ quốc tế 'Mỗi xã một sản phẩm' sắp diễn ra tại TP.HCM

Hơn 600 gian hang tham gia Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019

Hơn 600 gian hang tham gia Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019

Tổ chức Hội chợ quốc tế 'Mỗi xã một sản phẩm' năm 2019 tại TP Hồ Chí Minh

Tổ chức Hội chợ quốc tế 'Mỗi xã một sản phẩm' năm 2019 tại TP Hồ Chí Minh

Từ 17 - 20/4 sẽ diễn ra Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019

Từ 17 - 20/4 sẽ diễn ra Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019