ENI bán 25,5% cổ phần tại Block ngoài khơi Mozambique cho Qatar Petroleum

ENI bán 25,5% cổ phần tại Block ngoài khơi Mozambique cho Qatar Petroleum

Mỹ chơi cú chót với Nord Stream-2?

Mỹ chơi cú chót với Nord Stream-2?

Đan Mạch lưỡng lự thế trận năng lượng: Nga vấp thiệt lớn

Đan Mạch lưỡng lự thế trận năng lượng: Nga vấp thiệt lớn

Libya mở lại một mỏ dầu lớn sau ba tháng đóng giếng

Libya mở lại một mỏ dầu lớn sau ba tháng đóng giếng

70% dự án Nord Stream-2 đã hoàn thành

70% dự án Nord Stream-2 đã hoàn thành

Nord Stream 2 đã đi được đến đâu?

Nord Stream 2 đã đi được đến đâu?

Nord Stream-2: Nga tặng quà quá lớn khiến đồng minh 'bật' Mỹ

Nord Stream-2: Nga tặng quà quá lớn khiến đồng minh 'bật' Mỹ

Adnoc bán cổ phần cho Mỹ

Adnoc bán cổ phần cho Mỹ

Đức nói 'không phải một bang của Mỹ'

Đức nói 'không phải một bang của Mỹ'

Nga, Đức hối hả gỡ rối con đường năng lượng trước khe cửa EU

Nga, Đức hối hả gỡ rối con đường năng lượng trước khe cửa EU

NordStream 2 cho 30.000 việc làm, châu Âu không thể ngoảnh mặt

NordStream 2 cho 30.000 việc làm, châu Âu không thể ngoảnh mặt

Đơn giản là giá khí đốt của Nga rẻ hơn Mỹ!

Đơn giản là giá khí đốt của Nga rẻ hơn Mỹ!

Bảo đảm nguồn cung khí đốt

Bảo đảm nguồn cung khí đốt

Tập đoàn năng lượng Áo vẫn tài trợ cho dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Tập đoàn năng lượng Áo vẫn tài trợ cho dự án Dòng chảy phương Bắc 2