Tổng kết - Trao giải Kỳ thi OLP'20 - PROCON - ICPC Asia Can Tho

Tổng kết - Trao giải Kỳ thi OLP'20 - PROCON - ICPC Asia Can Tho

Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 29 (OLP'20), PROCON và kỳ thi ICPC Asia Can Tho - do ĐH Cần Thơ...
Trao giải Kỳ thi OLP'20 - PROCON - ICPC Asia Can Tho

Trao giải Kỳ thi OLP'20 - PROCON - ICPC Asia Can Tho

Khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong sinh viên

Khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong sinh viên

Kết thúc Olympic Tin học sinh viên toàn quốc 2020

Kết thúc Olympic Tin học sinh viên toàn quốc 2020

Kỳ thi OLP'20 - PROCON - ICPC Asia Can Tho thành công tốt đẹp

Kỳ thi OLP'20 - PROCON - ICPC Asia Can Tho thành công tốt đẹp

Sinh viên Đại học Công nghệ giành suất vào chung kết toàn cầu thi lập trình ICPC 2021

Sinh viên Đại học Công nghệ giành suất vào chung kết toàn cầu thi lập trình ICPC 2021

Tổng kết và trao giải Kỳ thi OLP'20 - PROCON - ICPC Asia Can Tho

Tổng kết và trao giải Kỳ thi OLP'20 - PROCON - ICPC Asia Can Tho

700 sinh viên tranh tài OLP'20 và ICPC Asia Can Tho 2020

700 sinh viên tranh tài OLP'20 và ICPC Asia Can Tho 2020

700 sinh viên tranh tài OLP'20 và ICPC Asia Can Tho 2020

700 sinh viên tranh tài OLP'20 và ICPC Asia Can Tho 2020

Đăng cai tổ chức Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam, Procon và Kỳ thi ICPC Asia Can Tho năm 2020

Đăng cai tổ chức Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam, Procon và Kỳ thi ICPC Asia Can Tho năm 2020

Hơn 700 tài năng công nghệ thông tin trong nước và quốc tế tham dự cuộc thi Procon tại Đà Nẵng

Hơn 700 tài năng công nghệ thông tin trong nước và quốc tế tham dự cuộc thi Procon tại Đà Nẵng

700 sinh viên tham dự kỳ thi Olympic tin học và lập trình sinh viên năm 2019

700 sinh viên tham dự kỳ thi Olympic tin học và lập trình sinh viên năm 2019

112 đội tuyển sinh viên Việt Nam&Châu Á tham gia Kỳ thi Lập trình Sinh viên Quốc tế 2019

112 đội tuyển sinh viên Việt Nam&Châu Á tham gia Kỳ thi Lập trình Sinh viên Quốc tế 2019