OCOP - hướng đi bền vững cho kinh tế nông thôn

OCOP - hướng đi bền vững cho kinh tế nông thôn

Gắn sản xuất, kinh doanh của khu vực nông nghiệp, nông thôn và phát triển du lịch cộng đồng theo Bộ tiêu...
Phát triển sản phẩm OCOP - hướng đi phù hợp với nông thôn mới Bắc Kạn

Phát triển sản phẩm OCOP - hướng đi phù hợp với nông thôn mới Bắc Kạn

Hội chợ sản phẩm OCOP tổ chức tại Hậu Giang với 250 gian hàng

Hội chợ sản phẩm OCOP tổ chức tại Hậu Giang với 250 gian hàng

Hà Nội: 30 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng OCOP 2020

Hà Nội: 30 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng OCOP 2020

Hà Nội phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng 329 sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020

Hà Nội phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng 329 sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020

Hà Nội mở thêm điểm giới thiệu, quảng bá, bán sản phẩm OCOP

Hà Nội mở thêm điểm giới thiệu, quảng bá, bán sản phẩm OCOP

Hà Nội khai trương thêm điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Hà Nội khai trương thêm điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Hà Nội: Khai trương điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Hà Nội: Khai trương điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Sản phẩm OCOP khu vực phía Nam tích cực chiếm lĩnh thị trường

Sản phẩm OCOP khu vực phía Nam tích cực chiếm lĩnh thị trường

Chương trình OCOP phát huy sức sáng tạo của cộng đồng

Chương trình OCOP phát huy sức sáng tạo của cộng đồng

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm: Không chạy theo phong trào

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm: Không chạy theo phong trào

Hà Nội có 6 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng 5 sao

Hà Nội có 6 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng 5 sao

43 sản phẩm OCOP có tiềm năng đạt 5 sao

43 sản phẩm OCOP có tiềm năng đạt 5 sao

Xem xét chấm điểm OCOP 5 sao cho 43 sản phẩm của 12 tỉnh, thành phố

Xem xét chấm điểm OCOP 5 sao cho 43 sản phẩm của 12 tỉnh, thành phố

Phát triển các chuỗi giá trị nông sản bền vững

Phát triển các chuỗi giá trị nông sản bền vững

Khai mạc Hội chợ làng nghề và các sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2020

Khai mạc Hội chợ làng nghề và các sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2020

Thanh Hóa: Đa dạng điểm bán hàng Việt Nam

Thanh Hóa: Đa dạng điểm bán hàng Việt Nam

Thái Nguyên: Đặc biệt quan tâm đến xây dựng chuẩn nông thôn mới

Thái Nguyên: Đặc biệt quan tâm đến xây dựng chuẩn nông thôn mới

Hội chợ nông nghiệp, sản phẩm OCOP tại Lào Cai năm 2020: Quảng bá tiềm năng các tỉnh thành khu vực phía Bắc

Hội chợ nông nghiệp, sản phẩm OCOP tại Lào Cai năm 2020: Quảng bá tiềm năng các tỉnh thành khu vực phía Bắc

Thái Nguyên xứng danh trung tâm kinh tế vùng Việt Bắc

Thái Nguyên xứng danh trung tâm kinh tế vùng Việt Bắc

Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP

Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP

Hà Nội có thêm 5 điểm giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP

Hà Nội có thêm 5 điểm giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP

Thanh Hóa đưa sản phẩm OCOP tới gần người tiêu dùng

Thanh Hóa đưa sản phẩm OCOP tới gần người tiêu dùng

Chương trình OCOP là giải pháp phát triển kinh tế nông thôn bằng nội lực ở Hà Tĩnh

Chương trình OCOP là giải pháp phát triển kinh tế nông thôn bằng nội lực ở Hà Tĩnh

Đề xuất 2 sản phẩm OCOP cấp tỉnh thành sản phẩm OCOP Quốc gia

Đề xuất 2 sản phẩm OCOP cấp tỉnh thành sản phẩm OCOP Quốc gia

Nhà báo Vương Xuân Nguyên: Phát huy vai trò của báo chí trong xây dựng Nông thôn mới Hà Nội

Nhà báo Vương Xuân Nguyên: Phát huy vai trò của báo chí trong xây dựng Nông thôn mới Hà Nội

Hà Nội có 150 sản phẩm OCOP đề nghị công nhận 5 sao

Hà Nội có 150 sản phẩm OCOP đề nghị công nhận 5 sao

Hà Nội có 150 sản phẩm OCOP đề nghị công nhận 5 sao

Hà Nội có 150 sản phẩm OCOP đề nghị công nhận 5 sao

Hỗ trợ doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc hàng hóa, thúc đẩy xuất khẩu

Hỗ trợ doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc hàng hóa, thúc đẩy xuất khẩu

Hà Nội đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP

Hà Nội đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP

Hà Nội: Tăng tốc thực hiện nông thôn mới

Hà Nội: Tăng tốc thực hiện nông thôn mới

Triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Gia Lai: Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Gia Lai: Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Hà Nội phân hạng 209 sản phẩm OCOP cấp thành phố

Hà Nội phân hạng 209 sản phẩm OCOP cấp thành phố

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ 'không có điểm dừng'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ 'không có điểm dừng'

Hà Nội phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố năm 2019 (Đợt 2)

Hà Nội phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố năm 2019 (Đợt 2)

Những thành quả bước đầu từ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Những thành quả bước đầu từ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

300 gian hàng tham gia Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội 2019

300 gian hàng tham gia Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội 2019

Chuẩn hóa sản phẩm để khai thác các thế mạnh đặc sản của địa phương

Chuẩn hóa sản phẩm để khai thác các thế mạnh đặc sản của địa phương

Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019: Cơ hội quảng bá đặc sản Thủ đô

Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019: Cơ hội quảng bá đặc sản Thủ đô

Khai mạc Festival Sản phẩm nông nghiệp, làng nghề Hà Nội năm 2019

Khai mạc Festival Sản phẩm nông nghiệp, làng nghề Hà Nội năm 2019

Khai mạc Festival Sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019

Khai mạc Festival Sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019

OCOP: Từ 'ao làng' ra 'biển lớn'

OCOP: Từ 'ao làng' ra 'biển lớn'

Quan Hóa triển khai Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP)

Quan Hóa triển khai Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP)