Công ty quản lý phủ nhận Jung Joon Ho có hành vi phạm pháp

Công ty quản lý phủ nhận Jung Joon Ho có hành vi phạm pháp

Đại diện công ty quản lý của Jung Joon Ho hiện đang xem xét các cáo buộc cho rằng nam diễn viên đang điều...