Tổng thống lâm thời Kazakhstan kêu gọi tổ chức bầu cử sớm

Tổng thống lâm thời Kazakhstan kêu gọi tổ chức bầu cử sớm

Tại sao Kazakhstan quyết định đổi tên thủ đô?

Tại sao Kazakhstan quyết định đổi tên thủ đô?

Kazakhstan chính thức thay đổi tên thủ đô

Kazakhstan chính thức thay đổi tên thủ đô

Kazakhstan có Tổng thống mới sau 30 năm và đổi tên thủ đô

Kazakhstan có Tổng thống mới sau 30 năm và đổi tên thủ đô

Nursultan Nazarbayev - Từ Tổng Bí thư dưới thời Liên Xô đến Tổng thống Kazakhstan trong 30 năm

Nursultan Nazarbayev - Từ Tổng Bí thư dưới thời Liên Xô đến Tổng thống Kazakhstan trong 30 năm

Tổng thống Kazakhstan tuyên bố từ chức sau 30 năm cầm quyền

Tổng thống Kazakhstan tuyên bố từ chức sau 30 năm cầm quyền

Kazakhstan: Tổng thống Nazarbayev từ chức sau 30 năm nắm quyền

Kazakhstan: Tổng thống Nazarbayev từ chức sau 30 năm nắm quyền

Tổng thống Kazakhstan đột ngột từ chức sau 30 năm cầm quyền

Tổng thống Kazakhstan đột ngột từ chức sau 30 năm cầm quyền