Tin nóng ngày 2/3: Sau chầu nhậu, cầm dao đâm chết hàng xóm

Tin nóng ngày 2/3: Sau chầu nhậu, cầm dao đâm chết hàng xóm

Sau chầu nhậu, cầm dao đâm chết hàng xóm; Chế mìn đánh cá gây nổ khiến 7 người bị thương; Gửi bé gái sơ...
Nổ mìn tự chế, 7 người bị thương

Nổ mìn tự chế, 7 người bị thương

Sản xuất mìn đánh cá, người đàn ông bị đứt bàn tay

Sản xuất mìn đánh cá, người đàn ông bị đứt bàn tay

Mìn tự chế phát nổ, 7 người bị thương

Mìn tự chế phát nổ, 7 người bị thương

Nổ mìn đánh cá, người đàn ông đứt lìa bàn tay

Nổ mìn đánh cá, người đàn ông đứt lìa bàn tay

Lâm Đồng: Nổ mìn tự chế, người đàn ông mất bàn tay, nhiều trẻ em nhập viện

Lâm Đồng: Nổ mìn tự chế, người đàn ông mất bàn tay, nhiều trẻ em nhập viện

Mìn đánh cá tự chế phát nổ, 7 người bị thương

Mìn đánh cá tự chế phát nổ, 7 người bị thương

Nổ mìn tự chế, 3 cháu bé và 4 người bị thương

Nổ mìn tự chế, 3 cháu bé và 4 người bị thương

Tự chế mìn đánh cá, 7 người bị thương

Tự chế mìn đánh cá, 7 người bị thương

Chế mìn đánh cá, 7 người bị thương

Chế mìn đánh cá, 7 người bị thương

Tự chế tạo mìn đánh cá, 7 người bị thương

Tự chế tạo mìn đánh cá, 7 người bị thương

Lâm Đồng: Mìn đánh cá tự chế phát nổ khiến 7 người bị thương

Lâm Đồng: Mìn đánh cá tự chế phát nổ khiến 7 người bị thương