Chi tỷ USD mua 3 triệu xe máy: Còn lâu mới bỏ, đừng nói cấm

Chi tỷ USD mua 3 triệu xe máy: Còn lâu mới bỏ, đừng nói cấm

Năm 2018, tiêu thụ xe máy cả nước vượt con số 3,4 triệu chiếc. Xu hướng mua sắm những chiếc xe đắt tiền...