Chán 'tai thỏ', Huawei nghiên cứu cách đặt camera vào trong màn hình

Chán 'tai thỏ', Huawei nghiên cứu cách đặt camera vào trong màn hình

Huawei Nova 3e giảm giá 1 triệu đồng tại Việt Nam

Huawei Nova 3e giảm giá 1 triệu đồng tại Việt Nam

Trên 'chân' Biti's Hunter 2K18 The Evolution: đế cao hơn, có màu cam rất đẹp, giá chưa đến 1 triệu

Trên 'chân' Biti's Hunter 2K18 The Evolution: đế cao hơn, có màu cam rất đẹp, giá chưa đến 1 triệu

Chia sẻ về Neo điều hướng thay cho 3 phím điều hướng trên Nova 3e

Chia sẻ về Neo điều hướng thay cho 3 phím điều hướng trên Nova 3e

Smartphone Nova 3e có gì đặc biệt?

Smartphone Nova 3e có gì đặc biệt?

Nếu bạn không thích 'tai thỏ' thì hãy ẩn nó đi

Nếu bạn không thích 'tai thỏ' thì hãy ẩn nó đi

Sáng nay Huawei Nova 3e được bán ra, 70% người dùng chọn màu xanh

Sáng nay Huawei Nova 3e được bán ra, 70% người dùng chọn màu xanh

Ảnh chụp thử nhanh với camera Huawei Nova 3e

Ảnh chụp thử nhanh với camera Huawei Nova 3e

Trên tay Huawei Nova 3e tên quốc tế là P20 Lite

Trên tay Huawei Nova 3e tên quốc tế là P20 Lite

Mời đăng ký tham dự buổi offline trải nghiệm Huawei P20 Lite/ Nova 3e

Mời đăng ký tham dự buổi offline trải nghiệm Huawei P20 Lite/ Nova 3e