Samsung ra mắt laptop Notebook 9 Pro và Notebook Flash

Samsung ra mắt laptop Notebook 9 Pro và Notebook Flash

Tại CES 2019, Samsung ra mắt 2 laptop mới thuộc 2 phân khúc khác nhau là Notebook 9 Pro và Notebook Flash.