Samsung ra Notebook 7 Spin: Laptop lai có công nghệ sạc nhanh

Samsung ra Notebook 7 Spin: Laptop lai có công nghệ sạc nhanh

Laptop Notebook 7 Spin có màn hình xoay được để trở thành tablet, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh cho phép sạc...