Nữ nhà báo Nhật Bản và 4 năm theo đuổi vụ kiện người hiếp dâm mình

Nữ nhà báo Nhật Bản và 4 năm theo đuổi vụ kiện người hiếp dâm mình

Cô gái trẻ khiến Nhật Bản thức tỉnh về nạn tấn công tình dục

Cô gái trẻ khiến Nhật Bản thức tỉnh về nạn tấn công tình dục

Nữ nhà báo 'khuấy động' phong trào MeToo ở Nhật khi thắng vụ kiện hiếp dâm

Nữ nhà báo 'khuấy động' phong trào MeToo ở Nhật khi thắng vụ kiện hiếp dâm

Nữ nhà báo thắng vụ kiện hiếp dâm gây chú ý nhất tại Nhật Bản

Nữ nhà báo thắng vụ kiện hiếp dâm gây chú ý nhất tại Nhật Bản

Nữ nhà báo thắng kiện vụ hiếp dâm rúng động nước Nhật

Nữ nhà báo thắng kiện vụ hiếp dâm rúng động nước Nhật

Nữ phóng viên chiến thắng trong vụ kiện bị cấp trên cưỡng hiếp

Nữ phóng viên chiến thắng trong vụ kiện bị cấp trên cưỡng hiếp

Nữ phóng viên biểu tượng cho phong trào MeToo của Nhật Bản thắng kiện

Nữ phóng viên Nhật chiến thắng trong vụ kiện bị cấp trên cưỡng hiếp