Khảo sát, đánh giá môi trường liên quan đến sự cố tàu Thái Lan bị chìm ở cảng Sơn Dương

Khảo sát, đánh giá môi trường liên quan đến sự cố tàu Thái Lan bị chìm ở cảng Sơn Dương

Hà Tĩnh: Xử lý triệt để dầu loang dạt vào bờ biển

Hà Tĩnh: Xử lý triệt để dầu loang dạt vào bờ biển

Vụ chìm tàu 9.000 tấn tại Hà Tĩnh: Xử lý dầu loang dạt vào bờ biển

Vụ chìm tàu 9.000 tấn tại Hà Tĩnh: Xử lý dầu loang dạt vào bờ biển

Mất bao lâu để xử lý dầu tràn từ tàu 9.000 tấn bị chìm?

Mất bao lâu để xử lý dầu tràn từ tàu 9.000 tấn bị chìm?

Khắc phục môi trường vì dầu tràn sau sự chìm tàu hàng 9.000 tấn

Khắc phục môi trường vì dầu tràn sau sự chìm tàu hàng 9.000 tấn

Họp khẩn vụ tàu gần 9.000 tấn sắp chìm trên vùng biển Hà Tĩnh

Họp khẩn vụ tàu gần 9.000 tấn sắp chìm trên vùng biển Hà Tĩnh

Khẩn cấp ứng phó tràn dầu tàu Thái Lan chìm trên biển Hà Tĩnh

Khẩn cấp ứng phó tràn dầu tàu Thái Lan chìm trên biển Hà Tĩnh

Cặn dầu bám đen hơn 3 km bờ biển Hà Tĩnh

Cặn dầu bám đen hơn 3 km bờ biển Hà Tĩnh

Thu gom dầu loang của tàu biển Thái Lan bị chìm trên biển Hà Tĩnh

Thu gom dầu loang của tàu biển Thái Lan bị chìm trên biển Hà Tĩnh

Vụ chìm tàu 9.000 tấn ở vùng biển Hà Tĩnh: Tập trung xử lý dầu loang

Vụ chìm tàu 9.000 tấn ở vùng biển Hà Tĩnh: Tập trung xử lý dầu loang

Tàu Thái Lan chìm trên biển Hà Tĩnh: Xử lý sự cố vết dầu loang 3km bờ biển

Tàu Thái Lan chìm trên biển Hà Tĩnh: Xử lý sự cố vết dầu loang 3km bờ biển

Hà Tinh: Phối hợp xử lý dầu tràn từ tàu Thái Lan gặp nạn trên biển

Hà Tinh: Phối hợp xử lý dầu tràn từ tàu Thái Lan gặp nạn trên biển

Lên phương án xử lý sự cố tràn dầu tại khu vực cảng Vũng Áng

Lên phương án xử lý sự cố tràn dầu tại khu vực cảng Vũng Áng

Hà Tĩnh: Xử lý cặn dầu dạt vào bờ biển và hút dầu từ tàu 9.000 tấn bị chìm

Hà Tĩnh: Xử lý cặn dầu dạt vào bờ biển và hút dầu từ tàu 9.000 tấn bị chìm

Sự cố tràn dầu ra biển của tàu Thái Lan tại Vũng Áng: Vẫn chờ phương án xử lý

Sự cố tràn dầu ra biển của tàu Thái Lan tại Vũng Áng: Vẫn chờ phương án xử lý

Cử thợ lặn, dùng bơm công suất lớn đưa dầu trong tàu 9000 tấn chìm ở Vũng Áng

Cử thợ lặn, dùng bơm công suất lớn đưa dầu trong tàu 9000 tấn chìm ở Vũng Áng

Xác định nguồn gốc vệt đen kéo dài 3km ở vùng biển Hà Tĩnh

Xác định nguồn gốc vệt đen kéo dài 3km ở vùng biển Hà Tĩnh

Tàu chở hàng gần 9.000 tấn chìm, khoảng 3km bờ biển có vệt cặn dầu

Tàu chở hàng gần 9.000 tấn chìm, khoảng 3km bờ biển có vệt cặn dầu

Tập trung xử lý sự cố tràn dầu từ tàu hàng bị chìm ở vùng biển Hà Tĩnh

Tập trung xử lý sự cố tràn dầu từ tàu hàng bị chìm ở vùng biển Hà Tĩnh

Thu hồi an toàn số dầu trên tàu gặp nạn tại Hà Tĩnh

Thu hồi an toàn số dầu trên tàu gặp nạn tại Hà Tĩnh

Vệt dầu loang trên bãi biển xã Kỳ Lợi là do tàu hàng Thái Lan gặp sự cố gây ra

Vệt dầu loang trên bãi biển xã Kỳ Lợi là do tàu hàng Thái Lan gặp sự cố gây ra

Tàu Thái Lan gặp nạn bắt đầu bị tràn dầu ra biển Hà Tĩnh

Tàu Thái Lan gặp nạn bắt đầu bị tràn dầu ra biển Hà Tĩnh

Tàu Thái Lan chìm trên biển Hà Tĩnh: 180 tấn dầu bắt đầu tràn

Tàu Thái Lan chìm trên biển Hà Tĩnh: 180 tấn dầu bắt đầu tràn

Tàu Thái Lan gặp nạn trên biển Hà Tĩnh, 180 tấn dầu bắt đầu tràn

Tàu Thái Lan gặp nạn trên biển Hà Tĩnh, 180 tấn dầu bắt đầu tràn

Hà Tĩnh: Cứu sống 18 người Thái Lan trên thuyền 9000 tấn sắp chìm

Hà Tĩnh: Cứu sống 18 người Thái Lan trên thuyền 9000 tấn sắp chìm