Thị xã Kỳ Anh cần đảm bảo tính khả thi trong các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Thị xã Kỳ Anh cần đảm bảo tính khả thi trong các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu thị xã Kỳ Anh tập trung xem xét tính khả thi của...
Đảm bảo an toàn trục vớt tàu nước ngoài chìm trên biển Hà Tĩnh

Đảm bảo an toàn trục vớt tàu nước ngoài chìm trên biển Hà Tĩnh

Xử lý dầu tràn: Năng lực Việt Nam ra sao, khi nào phải 'cầu cứu' quốc tế?

Xử lý dầu tràn: Năng lực Việt Nam ra sao, khi nào phải 'cầu cứu' quốc tế?

Sự cố tràn dầu trên biển: Doanh nghiệp lúng túng, nhiều tỉnh kế hoạch...để tủ?

Sự cố tràn dầu trên biển: Doanh nghiệp lúng túng, nhiều tỉnh kế hoạch...để tủ?

Liên tiếp ứng cứu nhiều sự cố trên biển

Liên tiếp ứng cứu nhiều sự cố trên biển

Các sự cố trên sông, biển đã và đang được ứng cứu, xử lý

Các sự cố trên sông, biển đã và đang được ứng cứu, xử lý

Khẩn cấp ứng phó tràn dầu tàu Thái Lan chìm trên biển Hà Tĩnh

Khẩn cấp ứng phó tràn dầu tàu Thái Lan chìm trên biển Hà Tĩnh

Tập trung khắc phục sự cố tràn dầu trên biển Kỳ Anh

Tập trung khắc phục sự cố tràn dầu trên biển Kỳ Anh

3 km bờ biển phủ đầy cặn dầu sau vụ chìm tàu 9.000 tấn

3 km bờ biển phủ đầy cặn dầu sau vụ chìm tàu 9.000 tấn

Lên phương án xử lý sự cố tràn dầu tại khu vực cảng Vũng Áng

Lên phương án xử lý sự cố tràn dầu tại khu vực cảng Vũng Áng

Hà Tĩnh: Xử lý cặn dầu dạt vào bờ biển và hút dầu từ tàu 9.000 tấn bị chìm

Hà Tĩnh: Xử lý cặn dầu dạt vào bờ biển và hút dầu từ tàu 9.000 tấn bị chìm

Sự cố tràn dầu ra biển của tàu Thái Lan tại Vũng Áng: Vẫn chờ phương án xử lý

Sự cố tràn dầu ra biển của tàu Thái Lan tại Vũng Áng: Vẫn chờ phương án xử lý

Cử thợ lặn, dùng bơm công suất lớn đưa dầu trong tàu 9000 tấn chìm ở Vũng Áng

Cử thợ lặn, dùng bơm công suất lớn đưa dầu trong tàu 9000 tấn chìm ở Vũng Áng

180 tấn dầu trên tàu Thái Lan gặp nạn trên biển Hà Tĩnh bắt đầu tràn

180 tấn dầu trên tàu Thái Lan gặp nạn trên biển Hà Tĩnh bắt đầu tràn

Cứu thuyền viên tàu nước ngoài

Cứu thuyền viên tàu nước ngoài

Xác định nguồn gốc vệt đen kéo dài 3km ở vùng biển Hà Tĩnh

Xác định nguồn gốc vệt đen kéo dài 3km ở vùng biển Hà Tĩnh

Tàu chở hàng gần 9.000 tấn chìm, khoảng 3km bờ biển có vệt cặn dầu

Tàu chở hàng gần 9.000 tấn chìm, khoảng 3km bờ biển có vệt cặn dầu

Tàu Thái Lan và 18 thủy thủ chìm ở Vũng Áng có dấu hiệu bị tràn dầu

Tàu Thái Lan và 18 thủy thủ chìm ở Vũng Áng có dấu hiệu bị tràn dầu

Tàu Thái Lan gặp nạn ở cảng Sơn Dương, 180 tấn dầu có dấu hiệu tràn ra biển

Tàu Thái Lan gặp nạn ở cảng Sơn Dương, 180 tấn dầu có dấu hiệu tràn ra biển

Tàu Thái Lan gặp nạn bắt đầu bị tràn dầu ra biển Hà Tĩnh

Tàu Thái Lan gặp nạn bắt đầu bị tràn dầu ra biển Hà Tĩnh

Đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện vào khoảng đầu tháng 1

Đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện vào khoảng đầu tháng 1

Khẩn trương xử lý sự cố tàu 9.000 tấn chìm tại biển Hà Tĩnh

Ứng phó sự cố tràn dầu do chìm tàu Thái Lan trên vùng biển Hà Tĩnh

Ứng phó sự cố tràn dầu do chìm tàu Thái Lan trên vùng biển Hà Tĩnh

Tàu Thái Lan gặp nạn trên biển Hà Tĩnh, 180 tấn dầu bắt đầu tràn

Tàu Thái Lan gặp nạn trên biển Hà Tĩnh, 180 tấn dầu bắt đầu tràn

Gần 180 tấn dầu trên tàu Thái Lan chìm ở Hà Tĩnh bắt đầu tràn ra biển

Gần 180 tấn dầu trên tàu Thái Lan chìm ở Hà Tĩnh bắt đầu tràn ra biển

Hà Tĩnh: Tàu Thái Lan gặp nạn bắt đầu bị tràn dầu ra biển

Hà Tĩnh: Tàu Thái Lan gặp nạn bắt đầu bị tràn dầu ra biển

Thuê đơn vị chuyên môn xử lý nguy cơ tràn dầu vụ tàu 9.000 tấn bị chìm trên biển Hà Tĩnh

Thuê đơn vị chuyên môn xử lý nguy cơ tràn dầu vụ tàu 9.000 tấn bị chìm trên biển Hà Tĩnh

180 tấn dầu trong tàu Thái Lan gặp nạn trên biển Hà Tĩnh bắt đầu tràn

180 tấn dầu trong tàu Thái Lan gặp nạn trên biển Hà Tĩnh bắt đầu tràn

Tàu 9000 tấn chìm trên biển Hà Tĩnh, 180 tấn dầu bắt đầu tràn

Tàu 9000 tấn chìm trên biển Hà Tĩnh, 180 tấn dầu bắt đầu tràn

Tàu 9000 tấn chìm trên biển Hà Tĩnh, 180 tấn dầu bắt đầu tràn

Tàu 9000 tấn chìm trên biển Hà Tĩnh, 180 tấn dầu bắt đầu tràn

Hà Tĩnh: Cứu sống 18 người Thái Lan trên thuyền 9000 tấn sắp chìm

Hà Tĩnh: Cứu sống 18 người Thái Lan trên thuyền 9000 tấn sắp chìm

Vi phạm pháp luật về đê điều chưa được xử lý triệt để

Hà Tĩnh: Cứu sống 18 thuyền viên Thái Lan gặp nạn

Hà Tĩnh: Cứu sống 18 thuyền viên Thái Lan gặp nạn

Cứu hộ thành công 18 thuyền viên Thái Lan gặp nạn trên biển Hà Tĩnh

Cứu hộ thành công 18 thuyền viên Thái Lan gặp nạn trên biển Hà Tĩnh

Cứu 18 thuyền viên nước ngoài trên tàu hàng 9.000 tấn sắp chìm

Cứu 18 thuyền viên nước ngoài trên tàu hàng 9.000 tấn sắp chìm

Việt Nam cứu 18 thuyền viên Thái Lan gặp nạn ở cảng Sơn Dương

Việt Nam cứu 18 thuyền viên Thái Lan gặp nạn ở cảng Sơn Dương

Cứu 18 thuyền viên Thái Lan trên con tàu chở dầu sắp chìm ở biển Hà Tĩnh

Cứu 18 thuyền viên Thái Lan trên con tàu chở dầu sắp chìm ở biển Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Cứu sống 18 thuyền viên Thái Lan gặp nạn trên biển

Hà Tĩnh: Cứu sống 18 thuyền viên Thái Lan gặp nạn trên biển

Cứu hộ thành công 18 thuyền viên tàu nước ngoài ở Cảng Sơn Dương

Cứu hộ thành công 18 thuyền viên tàu nước ngoài ở Cảng Sơn Dương

Cứu 18 thuyền viên trên tàu Thái Lan gặp nạn ở vùng biển Hà Tĩnh

Cứu 18 thuyền viên trên tàu Thái Lan gặp nạn ở vùng biển Hà Tĩnh

Cứu hộ thành công 18 thuyền viên tàu nước ngoài gặp nạn trên biển Sơn Dương, Hà Tĩnh

Cứu hộ thành công 18 thuyền viên tàu nước ngoài gặp nạn trên biển Sơn Dương, Hà Tĩnh

Sau cứu hộ 18 thuyền viên Thái Lan, đề phòng tràn dầu trên biển Hà Tĩnh

Sau cứu hộ 18 thuyền viên Thái Lan, đề phòng tràn dầu trên biển Hà Tĩnh

Cứu 18 thuyền viên, ngăn sự cố tràn dầu trên biển Hà Tĩnh

Cứu 18 thuyền viên, ngăn sự cố tràn dầu trên biển Hà Tĩnh

Tàu hàng nguy cơ chìm, cứu thành công 18 thuyền viên

Tàu hàng nguy cơ chìm, cứu thành công 18 thuyền viên

Cứu sống 18 thuyền viên trên tàu hàng nước ngoài gặp sự cố tại biển Hà Tĩnh

Cứu sống 18 thuyền viên trên tàu hàng nước ngoài gặp sự cố tại biển Hà Tĩnh