Đa số người Đức muốn duy trì liên minh cầm quyền hiện nay

Đa số người Đức muốn duy trì liên minh cầm quyền hiện nay

Đại hội Đảng SPD: Esken và Walter Borjans trúng cử đồng Chủ tịch

Đại hội Đảng SPD: Esken và Walter Borjans trúng cử đồng Chủ tịch

Đức: Đảng SPD nhất trí duy trì liên minh cầm quyền với CDU/CSU

Đức: Đảng SPD nhất trí duy trì liên minh cầm quyền với CDU/CSU

Tại sao đảng SPD cầm quyền ở Đức có hai Chủ tịch

Tại sao đảng SPD cầm quyền ở Đức có hai Chủ tịch

Đức: Chênh vênh Chính phủ Đại liên minh

Đức: Chênh vênh Chính phủ Đại liên minh

Đức: Khả năng tan rã liên minh cầm quyền

Đức: Khả năng tan rã liên minh cầm quyền

Đức: Kết quả bầu lãnh đạo SPD làm lung lay liên minh cầm quyền

Đức: Đối thủ của Thủ tướng Merkel chiến thắng trong bầu lãnh đạo SPD