Hoang mang quy định chỉ sơ tán người tiêm vaccine trước khi núi lửa phun trào

Hoang mang quy định chỉ sơ tán người tiêm vaccine trước khi núi lửa phun trào

Hàng chục nghìn người nằm trong khu vực 'báo động đỏ' đã được lệnh sơ tán khi ngọn núi lửa La Soufriere tại...