Sự kiên định của tình yêu

Sự kiên định của tình yêu

Tháng 8, những đồng lúa hẹp và ngắn hai bên đường quốc lộ 1A đã gặt xong. Qua ô cửa của chiếc xe khách,...