'Christkindelsmärik' Strasbourg - Chợ Noel lâu đời nhất châu Âu ở Pháp

'Christkindelsmärik' Strasbourg - Chợ Noel lâu đời nhất châu Âu ở Pháp

Chợ Noel đầu tiên ở Strasbourg đã để lại một ấn tượng tuyệt vời cho dân Pháp. Danh tiếng và sức hấp dẫn của...