Lợi nhuận sau thuế quý III/2020 của HSBC giảm 46%

Lợi nhuận sau thuế quý III/2020 của HSBC giảm 46%

Ngân hàng HSBC cho biết, lợi nhuận sau thuế trong quý III/2020 đã giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái, do ảnh...
HSBC vẫn mê thị trường Trung Quốc, thuê tới 3.000 chuyên gia để mở rộng thị trường châu Á

HSBC vẫn mê thị trường Trung Quốc, thuê tới 3.000 chuyên gia để mở rộng thị trường châu Á

HSBC tái khởi động kế hoạch cắt giảm 35.000 việc làm

HSBC tái khởi động kế hoạch cắt giảm 35.000 việc làm

HSBC thắt hầu bao, cắt giảm 35.000 việc làm

HSBC thắt hầu bao, cắt giảm 35.000 việc làm

HSBC thắt hầu bao, cắt giảm 35.000 việc làm

HSBC thắt hầu bao, cắt giảm 35.000 việc làm

Anh: Hai ngân hàng lớn bị dọa tẩy chay vì ủng hộ luật an ninh Hong Kong

Anh: Hai ngân hàng lớn bị dọa tẩy chay vì ủng hộ luật an ninh Hong Kong

HSBC và Standard Chartererd ủng hộ Bắc Kinh về Luật An ninh Hồng Kông

HSBC và Standard Chartererd ủng hộ Bắc Kinh về Luật An ninh Hồng Kông

Muốn 'yên vị', đừng làm CEO ngân hàng châu Âu

Muốn 'yên vị', đừng làm CEO ngân hàng châu Âu

35.000 nhân viên HSBC trên toàn cầu sắp sửa thất nghiệp

35.000 nhân viên HSBC trên toàn cầu sắp sửa thất nghiệp

Lợi nhuận giảm mạnh, HSBC định cắt tới 35.000 việc làm

Lợi nhuận giảm mạnh, HSBC định cắt tới 35.000 việc làm

HSBC dự kiến cắt giảm 35.000 việc làm nhằm thu hẹp quy mô hoạt động

HSBC dự kiến cắt giảm 35.000 việc làm nhằm thu hẹp quy mô hoạt động

HSBC dự kiến cắt giảm 35.000 việc làm nhằm thu hẹp quy mô hoạt động

HSBC dự kiến cắt giảm 35.000 việc làm nhằm thu hẹp quy mô hoạt động

Thắt chặt chi tiêu, ngân hàng cắt cả nước uống nhân viên

Thắt chặt chi tiêu, ngân hàng cắt cả nước uống nhân viên

Thắt chặt chi tiêu, ngân hàng cắt cả nước uống nhân viên

Thắt chặt chi tiêu, ngân hàng cắt cả nước uống nhân viên

Thắt chặt chi tiêu, ngân hàng cắt cả nước uống nhân viên

Thắt chặt chi tiêu, ngân hàng cắt cả nước uống nhân viên

Ngân hàng lớn nhất châu Âu lao đao vì lợi nhuận sụt giảm mạnh

Ngân hàng lớn nhất châu Âu lao đao vì lợi nhuận sụt giảm mạnh

Tập đoàn HSBC định sa thải 10.000 nhân viên

Tập đoàn HSBC định sa thải 10.000 nhân viên

HSBC có kế hoạch sa thải 10.000 nhân viên để cắt giảm chi phí

HSBC có kế hoạch sa thải 10.000 nhân viên để cắt giảm chi phí

HSBC tính sa thải 10.000 nhân viên để tiết kiệm chi phí

HSBC tính sa thải 10.000 nhân viên để tiết kiệm chi phí

Giám đốc điều hành HSBC John Flint bất ngờ từ chức

Giám đốc điều hành HSBC John Flint bất ngờ từ chức

Tổng giám đốc HSBC John Flint từ chức

Tổng giám đốc HSBC John Flint từ chức

Giám đốc điều hành HSBC từ chức

Giám đốc điều hành HSBC từ chức