Bộ trưởng Tài chính Nhật không lãnh lương vì bê bối đất công

Bộ trưởng Tài chính Nhật không lãnh lương vì bê bối đất công

Bộ trưởng Tài chính Nhật trả lại 1 năm lương vì cho phép bán đất sai quy định

Bộ trưởng Tài chính Nhật trả lại 1 năm lương vì cho phép bán đất sai quy định

50% cử tri Nhật Bản không ủng hộ chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe

50% cử tri Nhật Bản không ủng hộ chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe

50% cử tri Nhật Bản không ủng hộ nội các của Thủ tướng Abe

50% cử tri Nhật Bản không ủng hộ nội các của Thủ tướng Abe

Thủ tướng Abe tạm thoát vụ bê bối bán đất công

Thủ tướng Abe tạm thoát vụ bê bối bán đất công

Cáo buộc về vợ không gây khó cho Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Cáo buộc về vợ không gây khó cho Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Cựu quan chức Nhật Bản: Thủ tướng Abe vô can trong vụ bê bối mua bán đất công

Cựu quan chức Nhật Bản: Thủ tướng Abe vô can trong vụ bê bối mua bán đất công

'Thủ tướng Nhật Bản không liên quan đến bê bối mua bán đất công'

'Thủ tướng Nhật Bản không liên quan đến bê bối mua bán đất công'

Thủ tướng Nhật Bản bác bỏ dính líu tới vụ bê bối mua bán đất công

Thủ tướng Nhật Bản bác bỏ dính líu tới vụ bê bối mua bán đất công

Bê bối đất đai đeo bám Thủ tướng Shinzo Abe

Bê bối đất đai đeo bám Thủ tướng Shinzo Abe

Thủ tướng Nhật vướng bê bối 'thiên vị bạn bè'