Ngỡ ngàng xem cách khai thác loại tôm hùm đắt đỏ tại Canada

Tôm hùm phải mất 7 năm để đạt được kích thước khai thác hợp pháp ở Canada chính vì thế giá bán của chúng...