Lễ trao giải Emmy 2020 dành 2,8 triệu USD cho cuộc chiến chống nạn đói ở trẻ em

Lễ trao giải Emmy 2020 dành 2,8 triệu USD cho cuộc chiến chống nạn đói ở trẻ em

Mỗi giải thưởng được trao tại Lễ trao giải thưởng truyền hình Emmy năm nay sẽ trích 100.000 USD để quyên...
Lễ trao giải Emmy dành gần 3 triệu USD chống nạn đói ở trẻ em

Lễ trao giải Emmy dành gần 3 triệu USD chống nạn đói ở trẻ em

Lễ trao giải Emmy 2020 dành 2,8 triệu USD cho cuộc chiến chống nạn đói ở trẻ em

Lễ trao giải Emmy 2020 dành 2,8 triệu USD cho cuộc chiến chống nạn đói ở trẻ em

Giải thưởng điện ảnh thế giới: Thay đổi thức thời

Giải thưởng điện ảnh thế giới: Thay đổi thức thời

Angelina Jolie lên tiếng tin con trai chuyển trường vì dịch bệnh

Angelina Jolie lên tiếng tin con trai chuyển trường vì dịch bệnh

Angelina Jolie hỗ trợ 23 tỷ đồng cho trẻ em kém may mắn trong đợt dịch

Angelina Jolie hỗ trợ 23 tỷ đồng cho trẻ em kém may mắn trong đợt dịch

Sao phim 'Bí danh' quyên tiền cho trẻ em nghèo bằng cách đọc sách trên Insta Stories

Sao phim 'Bí danh' quyên tiền cho trẻ em nghèo bằng cách đọc sách trên Insta Stories

Con trai cả của Angelina Jolie rời Hàn Quốc về nước sớm

Con trai cả của Angelina Jolie rời Hàn Quốc về nước sớm

Angelina Jolie ủng hộ 1 triệu USD để giúp đỡ học sinh nội trú

Angelina Jolie ủng hộ 1 triệu USD để giúp đỡ học sinh nội trú