Rợn người những ca sán lúc nhúc trong cơ thể vì thích ăn đồ tái sống

Rợn người những ca sán lúc nhúc trong cơ thể vì thích ăn đồ tái sống

Thực tế, trên thế giới, đã có rất nhiều trường hợp nhiễm sán lúc nhúc trong cơ thể người do sở thích ăn đồ...