'Ngáo đá' là siêu trộm!

'Ngáo đá' là siêu trộm!

'Ngáo đá' là siêu trộm!

'Ngáo đá' là siêu trộm!

Quảng Ngãi: 'Ngáo đá' nam thanh niên thoát y, cố thủ trên mái nhà suốt 5 giờ

Quảng Ngãi: 'Ngáo đá' nam thanh niên thoát y, cố thủ trên mái nhà suốt 5 giờ

'Ngáo đá' khỏa thân trên mái nhà

Những tên trộm cắp quái dị: Khỏa thân bắt trộm gà, gào thét suốt 5 giờ trên mái nhà

Những tên trộm cắp quái dị: Khỏa thân bắt trộm gà, gào thét suốt 5 giờ trên mái nhà

Thanh niên nghi 'ngáo đá' la hét trên nóc nhà suốt 5 giờ đồng hồ

Thanh niên nghi 'ngáo đá' la hét trên nóc nhà suốt 5 giờ đồng hồ

Nam thanh niên 'ngáo đá' khỏa thân suốt 5 giờ trên mái nhà

Nam thanh niên 'ngáo đá' khỏa thân suốt 5 giờ trên mái nhà

Quảng Ngãi: Giải cứu đối tượng ngáo đá khỏa thân trên mái nhà

Quảng Ngãi: Giải cứu đối tượng ngáo đá khỏa thân trên mái nhà