'Cuỗm' 32 chiếc điện thoại di động để mua…xe máy

'Cuỗm' 32 chiếc điện thoại di động để mua…xe máy

Trộm điện thoại mua xe máy

Trộm điện thoại mua xe máy

Những tên tội phạm 'mê' điện thoại

Những tên tội phạm 'mê' điện thoại

Cạy cửa trộm 32 chiếc điện thoại

Cạy cửa trộm 32 chiếc điện thoại

Thanh niên 10X trộm 32 điện thoại di động bán lấy tiền mua xe máy

Thanh niên 10X trộm 32 điện thoại di động bán lấy tiền mua xe máy

Khởi tố, bắt đối tượng trộm 32 điện thoại di động

Khởi tố, bắt đối tượng trộm 32 điện thoại di động

Nửa đêm cạy cửa trộm 32 điện thoại di động

Trộm 32 chiếc điện thoại trên đường đi nhậu về

Sau tiệc nhậu, đến cửa hàng trộm 32 chiếc điện thoại