Kịp thời chủ động nắm tình hình, không để hình thành điểm nóng

Kịp thời chủ động nắm tình hình, không để hình thành điểm nóng

Công an tỉnh Hà Nam: 'Bốn tại chỗ' giúp chuyển hóa địa bàn thành công

Công an tỉnh Hà Nam: 'Bốn tại chỗ' giúp chuyển hóa địa bàn thành công

Phong trào thi đua Quyết thắng là động lực quan trọng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

Phong trào thi đua Quyết thắng là động lực quan trọng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2018

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2018

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã

Thứ trưởng Bùi Văn Nam dự diễn tập phương án giải quyết phá rối an ninh

Thứ trưởng Bùi Văn Nam dự diễn tập phương án giải quyết phá rối an ninh

Phối hợp đảm bảo an ninh vùng ngoại thành Hà Nội

Phối hợp đảm bảo an ninh vùng ngoại thành Hà Nội

Nguyên Ngọc: Người Tây Nguyên 'làm' văn hóa như thế nào?

Nguyên Ngọc: Người Tây Nguyên 'làm' văn hóa như thế nào?