Hàng giả len lỏi lên đảo, tỏi Lý Sơn lo mất thương hiệu

Hàng giả len lỏi lên đảo, tỏi Lý Sơn lo mất thương hiệu

Mùa tỏi bội thu và nỗi lo giữ gìn thương hiệu

Mùa tỏi bội thu và nỗi lo giữ gìn thương hiệu

Tỏi giả 'đội lốt' tỏi Lý Sơn: Mang ra đảo lại chuyển về nơi gửi

Tỏi giả 'đội lốt' tỏi Lý Sơn: Mang ra đảo lại chuyển về nơi gửi

Bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn không nên chỉ lo 'phần ngọn'

Bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn không nên chỉ lo 'phần ngọn'

Đảo tiền tiêu Lý Sơn vào vụ tỏi

Đảo tiền tiêu Lý Sơn vào vụ tỏi

Phát hiện hàng trăm cân tỏi nơi khác 'tuồn' vào đảo Lý Sơn

Phát hiện hàng trăm cân tỏi nơi khác 'tuồn' vào đảo Lý Sơn

Đang chính vụ thu hoạch, tỏi nơi khác vẫn 'tuồn' về đảo tỏi Lý Sơn

Đang chính vụ thu hoạch, tỏi nơi khác vẫn 'tuồn' về đảo tỏi Lý Sơn

Đưa tỏi ra đảo Lý Sơn bằng đường bưu điện

Đưa tỏi ra đảo Lý Sơn bằng đường bưu điện

Phát hiện nhiều đối tượng 'hô biến' tỏi thường thành tỏi Lý Sơn

Phát hiện nhiều đối tượng 'hô biến' tỏi thường thành tỏi Lý Sơn

Phát hiện gần 90kg tỏi cô đơn chuyển ra đảo Lý Sơn qua đường bưu điện

Phát hiện gần 90kg tỏi cô đơn chuyển ra đảo Lý Sơn qua đường bưu điện

Chở tỏi tươi nơi khác về đảo 'dán mác' trồng tại Lý Sơn bán giá cao

Chở tỏi tươi nơi khác về đảo 'dán mác' trồng tại Lý Sơn bán giá cao

Xử lý triệt để tình trạng lén lút vận chuyển tỏi nơi khác về giả thương hiệu Tỏi Lý Sơn

Xử lý triệt để tình trạng lén lút vận chuyển tỏi nơi khác về giả thương hiệu Tỏi Lý Sơn