Độc đáo tục rước 'lửa thiêng' đêm giao thừa

Độc đáo tục rước 'lửa thiêng' đêm giao thừa

Tục truyền lửa đêm giao thừa ở làng nghề mộc La Xuyên, Ý Yên, Nam Định có hàng trăm năm nay. Họ duy trì tục...